005 Nhóm thẻ xuống dòng | HTML5 CSS3

0
4001- Giới thiệu khóa học và cài đặt công cụ
001-Giới thiệu khóa học
002-Cài đặt công cụ
002- Giới thiệu các thẻ HTML cơ bản
003-Giới thiệu các thẻ HTML cơ bản
004-Thẻ tiêu đề
005-Nhóm thẻ xuống dòng
006-Thẻ trình bày text và gắn link
007-Thẻ ảnh
003-Giới thiệu CSS cơ bản
008-Giới thiệu CSS
009-Học thuộc tính CSS qua bài thực hành – phần 1
010-Học thuộc tính CSS qua bài thực hành – phần 2
011-Học thuộc tính CSS qua bài thực hành – phần 3
004-Thuộc tính Flex trong CSS
012-Giới thiệu class trong CSS
013-Áp dụng class và chia cột
014-Luyện tập chia cột bằng flex
015-Cách gọi CSS nâng cao
005- Luyện tập chia cột bằng Flex
016-Luyện tập công thức chia cột
017-Cách cài đặt và sử dụng font icon
018-Cách sử dụng nhiều Class cùng một lúc
006-Chữa bài tập
019-Chữa bài tập làm website tin tức báo mới sử dụng kiến thức đã học
020-Giải thích thuộc tính display block
007-Làm menu với HTML CSS
021-Cách làm menu với HTML CSS
022-Thực hành với menu website báo mới
023-Cách căn giữa menu
024-Cách làm hiệu ứng di chuột lên ảnh tương tác lên chữ
025-Chữa bài sử dụng thuộc tính Flex – Phần 1
026-Chữa bài sử dụng thuộc tính Flex – Phần 2
008-Làm hiệu ứng slide cơ bản nhất
027-Cách làm hiệu ứng slide ảnh cơ bản nhất
028-Cách tinh chỉnh kích cỡ của hiệu ứng slide
009-Chữa bài tiki.vn
029-Chữa bài tiki.vn sử dụng Flex – Phần 1
030-Chữa bài tiki.vn sử dụng Flex – Phần 2
031-Chữa bài tiki.vn sử dụng Flex – Phần 3
032-Cách căn ngang và căn dọc phần tử sử dụng Flex
010-Thuộc tính chia layer
033- Luyện tập chia layer với thuộc tính zoom
034-Luyện tập chia layer kèm thuộc tính xoay
035-Chữa bài sử dụng thuộc tính chia layer
036-Chữa bài chia layer – Phần HTML
037-Chữa bài chia layer – Phần CSS
038-Chữa bài chia layer với thuộc tính Rotate và Perspective
011-Chữa bài tập CSS3 từ các sản phẩm themeforest bất kỳ
039-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest – Phần 1
040-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest – Phần 2
041-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest – Phần 3
042-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest – Phần 4
043-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest – Phần 5
044-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest – Phần 6
045-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest – Phần 7
012-Làm menu đa cấp với thuộc tính chia layer
046-Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer-Phần 1
047-Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer-Phần 2
048-Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer-Phần 3
049-Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer-Phần 4
013-Kĩ thuật nâng cao – sử dụng biến và after before trong CSS3
050-Cách sử dụng biến trong CSS
051-Kĩ thuật sử dụng After before
052-Luyện tập After before và thuộc tính đổ màu Gradient
053-Cách đặt Transition hai chiều
014-Ôn tập kiến thức đã học qua việc làm giao diện hoàn chỉnh
054-Thực hành làm giao diện Belton theme – Phần HTML top
055-Thực hành làm giao diện Belton theme – Phần CSS top
056-Thực hành làm giao diện Belton theme – Phần Gradient và chia Layer
057-Thực hành làm giao diện Belton theme – Phần áp dụng after before
058-Thực hành làm giao diện Belton theme – HTML phần text banner
059-Thực hành làm giao diện Belton theme -CSS phần text banner
060-Thực hành làm giao diện Belton theme – HTML CSS phần content 1
061-Thực hành làm giao diện Belton theme – Background attachment
062-Thực hành làm giao diện Belton theme – Cách đưa icon vào before và after
015-Nguyên lý và cách làm web responsive
063 – Nguyên lý CSS cho các màn hình khác nhau
064 – Thực hành làm web responsive với website udemy – phần 1
065 – Thực hành làm web responsive với website udemy – phần 2
016-Làm quen với javascript
066 – Làm quen với Javascript
067 – Hàm click trong javascript
068 – Hàm thay đổi class css

Nguồn: https://tvku21.com/

Xem thêm bài viết khác: https://tvku21.com/lam-dep/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here