Hàm lựa chọn IF ELSE, SWITCH CASE và các loại toán tử trong PHP

5
3Hướng dẫn sử dụng hàm lựa chọn IF ELSE, SWITCH CASE và các loại toán tử trong lập trình PHP – lập trình web cơ bản
Nội dung hướng dẫn:
(Một số ký tự không được phép nên nội dung hướng dẫn không được đầy đủ)
$a=10;
$b=20;
$ketqua=$a+$b;//30

//-
$ketqua = $b-$a;
// echo $ketqua;

//*
$ketqua=$a*$b;
//echo $ketqua;//200

// /
// echo $b/$a;

// %
$ketqua= 5%3;
//echo $ketqua;

// ++
// —
$i=1;
//echo $i++;//tăng thêm 1 dv
//echo $i;
$i–;//giảm 1 dv
//echo $i;

//(biểu thức so sánh) ?(giá trị nếu đúng) : (nếu sai);
switch($a)
{
case 1:echo “1”;
break;
case 2: echo “2”;
break;
case 3: echo “3”;
break;
default:
echo “default”;
}

Nguồn: https://tvku21.com/

Xem thêm bài viết khác: https://tvku21.com/tong-hop/

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here